sostas

sostas
sóstas sm. (1) K, Rtr, Š, , , sõstas (2) NdŽ, Kv 1. Q487, SD353,447, B, CI744, R173,326, 226, N, KI171 sėdėjimo vieta, krėslas, suolas: Sėsk į mažesnį sóstą, o aukštesnį atiduok dideliam J. Suolas, sóstas bažnyčioje KII202. Sostelis, suolelis SD117. 2. Kel1862,15 vežimo, rogių sėdynė; iškimšta kėdės sėdynė: Leisk mun į sóstą sėsties Slnt. Didę krasę su storu sostu turėjo prš. Iškimštas sóstas KII112. Sostẽlis, kur atsisėst, i vežime, i rogėse Pjv. 3. N, GGA1885,931, M laivo (valties) suolas: Gerų blankų reik, jei nori laivo sóstus padirbti Plng. Žuvių buvo sulig sósto Plng.PrL, Rsn, Prk lenta, prie kurios pritvirtinamas laivo stiebas. 4. SD353, R, , K, L, LL256, MP187, BtMt25,31, S.Stan, M, Upt, Adm išgražintas valdovo krėslas, kuriame jis sėdi per iškilmingas ceremonijas: Dievs ant sósto prakilnaus tau paliepė sėstis ir piktus koravot ir baust tau įdavė šoblę K.Donel. Neteko todėl bažnyčios, katro[je] vyskupas turėtum sostą M.Valanč. Padaryk malonės krėslą (viršuje sostą) iš visų čysčiausio aukso BB2Moz25,17. Gyven savo soste Dievas 153. Nesa jie yra be kaltybės po akim sosto Dievo VlnE140. Kadang dangus yra sostas jo, o žemė pakojis jo DP93. Visi turime stovėt sóstiep jo DP360. Sūnus žmogaus sėsis and sosto garbės savo Ch1Mt19,28. | Sostas numaldymo (propitiatorium) Sut. ^ Kad velniui duodi koją įdėt, tai ir gaus sóstą pasitaisyt Sch102. Jei pinigų turėsi, pačiame Dievo soste sėdėsi J.Jabl. Juodas velnias raudoname soste sėdi (puodas ant žarijų) LTR(Ldvn).DK147, BtPvR14,10 prk. valdovo valdžia: Ans į sóstą įsėdo (ėmė valdyti), mirus tėvui J. Karalių nuvertė nū sõsto Grg. Jau buvo tos valdžios visos sugruvusios: teip Vilius buvo nu sósto nubėgęs (nuverstas), teip rusų caras Pgg. Caras nuo sosto jau ritas S.Nėr. Sostai pasviro ir sugriuvo, viešpatystės pranyko Gmž. Mirdamas Vytautas nepaliko savo sosto įpėdinio . Užgrobė ne tik sostą, bet ir sunkiausiai iškovotą laisvę, garbę J.Gruš. Sėsti, žengti į sóstą (paimti valdžią) NdŽ. Nuversti, numesti, pašalinti nuo sósto (atimti valdžią) NdŽ. Nukėlė galinguosius nuog sostų jų DP475. Visi ant sóstų susėste (pasidarysite valdininkais), o kas dirbs? Vdšk. 5. prk. centras (administracinis): Kančiškiai dabar sóstas Ssk. 6. slūgimas, sėdimas (vandens): Čia pats sóstas vandens, t. y. kur vanduo į žemę sėda, senka nuo kalno nubėgus J. Čia kaip sóstas vandens, t. y. kur susto[ja] vanduo J. 7. uostas: Gera vieta sustoti botui bus sóstas, t. y. uostas J. 8. LKAI123(Br) ratelio krėslas. 9. bot. žiedynsostis, žiedsostis (receptaculum): Žiedinės sostas pailgas LTII436.
◊ Šventàsis (Apãštališkasis NdŽ) sóstas popiežiaus vadovaujamas aukščiausias Katalikų bažnyčios organas: Juk tu, karaliaus raštinėj sėdėdams, sukei, šmeižei, Šventam meluodams sostui B.Sruog.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • sostas — sóstas dkt. Karãliaus sóstas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Šventasis sostas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Aukščiausioji Romos Katalikų Bažnyčios valdžios hierarchijos pakopa, kartu suverenus, tarptautiniu mastu pripažintas tarptautinių santykių subjektas. Tiksliausias suverenios popiežiaus valdžios pavadinimas.… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Kunigaikščio Sostas — Sp Kunigáikščio Sóstas Ap Knižecí stolec L k. Čekijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • Sidabro Sostas — Sp Sidãbro Sóstas Ap Silverthrone L k. Pakrantės kk., Kanada (Britų Kolumbija) …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • sosta — {{hw}}{{sosta}}{{/hw}}s. f. 1 Fermata in un luogo per un tempo piuttosto breve: far –s, fare una sosta | Divieto di –s, zona urbana dove non è permesso parcheggiare autoveicoli. 2 (est.) Pausa, tregua, interruzione spec. breve: lavorare senza –s …   Enciclopedia di italiano

  • krasė — krãsė sf. (2) 1. MŽ462, R345, [K], N, LsB271, ArchII397, M, D.Pošk, Rt, Grg, Grdž, Klov, Čk krėslas, kėdė: Krãsė – krėslas, kuris turia užpakalį nugarai atremti J. Pasisėdo šalia princesės ant krãsės Sch167. Buvo tiek žmonių, kad visos krãsės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sosta — sf. (1) PrL, NdŽ žr. sostas: 1. Lex41, Q219,483, CI744, CII1135, N, S.Dauk, KŽ Kai prijosit margą dvarą, ten mūsų seselė: margo[je] sosto[je] besėdinti, graudžiai beverkianti (d.) Gr. 2. Q219, Vyž Pakilęs truputį nuo sostos, kad geriau apžiūrėtų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sostinis — sostìnis, ė adj. (2); L 1. su minkšta sėdyne: Sostìnė krasė Šts. 2. kuriame stovi valdovo sostas: Sostinė salė rš. 3. kuriame yra sostas (valdžios centras): Šitam sostiniui miestui buvo paskirtas šventas Petras A.Baran …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sostė — sf. (1) 1. žr. sostas 2: Padirbo gerą sostę, dabar galės važinėti Jnš. 2. Prk žr. sostas 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Holy See — Šventasis sostas statusas T sritis Politika apibrėžtis Aukščiausioji Romos Katalikų Bažnyčios valdžios hierarchijos pakopa, kartu suverenus, tarptautiniu mastu pripažintas tarptautinių santykių subjektas. Tiksliausias suverenios popiežiaus… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”